Konji za terapijsko jahanje

Odabir konja se vrši po temperamentu, poslušnosti, tipu i količini rada koji se od konja traži, zdravlju i otpornosti.

terapijsko jahanjeTemperament konja označava njegovu osetljivost na spoljne uticaje, tj. na jačinu i dužinu reakcije na spoljne i unutrašnje uticaje. Temperament je nasledna osobina kod konja. Temperament konja može biti živahan ili vatren i miran ili flegmatičan.

Ćud konja je reakcija koju konj ispoljava u kontaktu sa ljudima. U tom pogledu, konj može biti dobroćudan ili zloćudan.

Temperament i ćud konja su najvažniji kod odabira konja za program terapijskog jahanja. Konji koji su skloni agresiji, plašljivi su, nepouzdani i lako se uznemire, sigurno ne mogu biti uključeni u program terapijskog jahanja. Karakteristika konja koji se koriste u terapijskom jahanju su: dobroćudan, miran, pouzdan, poslušan, iskusan u radu...