Stručno osoblje

U program terapijskog jahanja je pored tehničkog osoblja, uključeno i stručno osoblje koje sačinjavaju voditelji programa terapijskog jahanja, defektolozi, fizijatri, pedagozi i socijalni savetnici.

Tamara Cvejanović Kuran – voditelj programa terapijskog jahanja sa licencom, trener i savezni sudija

Bursac Radoslav – voditelj programa terapiskog jahanja sa licencom,  trener

Segedi Jelena – voditelj programa terapijskog jahanja  sa licencom, trener

Danijela Tamas – dipl. defektolog

Jelene Pantic – psiholog

Vladislava Stejin - fizijatar

Aleksandra Ivancic - fizijatar

Tatjana Kuran - pedagog

Davorka Koprivica - socijalni savetnik